#NewEuropeanBauhaus

URNIK
10.00–10.05: Jerneja Jug Jerše, Massimo Gaudina (Evropski predstavništvi komisije v Sloveniji in Italiji//European Commission Representation in Slovenia and Italy),
10.05–10.10: Gorazd Božič (Vodja Kabineta župana Nova Gorica // Head of the Mayor's Office), Fabrizio Oretti, odbornik za kulturo in razvoj turizma // Cultural Councilor at the Municipality of Gorizia)
10.10–10.30: Novi evropski Bauhaus//New European Bauhaus // - Ruth Reichstein, IDEA, Evropska komisija/European Commission
10.30–11.00: Navdih za delavnice // Workshop inspiration – Peter Purg, Andreja Kutnar, Stefano Mirti
ODMOR // BREAK (11:00 - 11:05)
DELAVNICE // WORKSHOPS (11.05–12.05)
URL for: Peter Purg (UNG): Oblikovanje in izkoriščanje skupnih prostorov // Creazione e utilizzazione di spazi condivisi // Uses and designs of common spaces: https://us02web.zoom.us/.../tZMpf...
URL for: Andreja Kutnar (Innorenew): Trajnostni materiali in gradnja, Materiali sostenibili e costruzione // Sustainable materials and construction: https://us02web.zoom.us/j/88663325566...
URL for Stefano Mirti (Fondazione Milano): Izobraževanje in usposabljanje ter Novi evropski Bauhaus // L’istruzione e il Nuovo Bauhaus Europeo // Education and training for the New European Bauhaus: https://zoom.us/j/97928673999...
ZAKLJUČKI// CONCLUSIONI // HARVEST (12.05–12.45)
https://us02web.zoom.us/.../tZMpf...
Izmenjava zamisli delavnic in zaključek // Ideas exchange and summary #NewEuropeanBauhaus.
Delavnica
Datum in ura
22. junij
10:00 - 12:45

Dogodek je zaključen.