Delavnice

V Xcentru se izvajajo različne kreativne, intermedijske, izobraževalne in znanstveno-napredne delavnice za otroke in odrasle. Pri organizaciji delavnic sodelujejo različne javne institucije, univerze, zavodi in podjetja iz področja kulturno-kreativne industrije in lokalna podjetja. 

Delavnice v izdelovalnem laboratoriju

Glavnino programa v izdelovalnem laboratoriju predstavljajo delavnice za otroke, mladino in zainteresirano javnost. Delavnice so namenjene predstavljanju in izobraževanju o novih znanstvenih spoznanjih in tehnoloških rešitvah, ki z uporabo vplivajo na posameznika in družbo. Poleg predstavljanja in izobraževanja je namen delavnic spodbujanje udeležencev, da se glede na skupne interese povezujejo v zainteresirane skupnosti, ki razvijajo skupne projekte, nove delavnice in se aktivno vključujejo v izobraževanje drugih ter kreativno prototipirajo.

Težavnost delavnic je prilagojena glede na starostno skupino in raven izhodiščnega znanja. V grobem lahko razdelimo delavnice na tiste za otroke, mladostnike in delavnice za zainteresirano javnost.

V izdelovalnem laboratoriju lahko udeleženci ali zunanji uporabniki (po dogovoru) izdelujejo projekte za demonstracijo, nefunkcionalne in funkcionalne prototipe in študije inovacij.

Delavnice v tematskem laboratoriju

Laboratoriji so namenjeni intuitivnemu in ne-aplikativnemu raziskovanju pri katerem sodelujejo umetniki, znanstveniki in inženirji in se posvečajo predvsem artikuliranju novih idej. Raziskovalne dejavnosti so namenjene razvijanju idej za umetniške in spekulativne projekte, ki so kasneje razstavljeni v galeriji ali se z inkubacijo nadaljujejo v produkt ali storitev. Vsak raziskovalni projekt nujno rezultira tudi v razviti delavnici, ki jo je možno izvajati v izobraževalnih procesih v vozlišču ali drugod po Sloveniji in v tujini.

Soustvarjalci

Kersnikova / Univerza v Novi Gorici / Akademija za umetnost / mreža KonS / Zavod Projekt Atol / BridA