Predavanja

Namen predavanj in predstavitev je seznanjanje notranje in zunanje javnosti z navdihujočimi umetniškimi, znanstvenimi in poslovnimi dosežki, ki so pomembni za kritičen razmislek o visoko tehnologizirani družbi. Predavanja so pomembna za prenos znanj med različnimi deležniki, za katere sodelovanje na delavnicah ne pride v poštev.

Skozi predavanja in predstavitve (pa tudi druge oblike javnih dogodkov) obiskovalcem omogočamo boljše razumevanje sodobne raziskovalne umetnosti, napore spekulativnega oblikovanja in prenosa idej v gospodarstvo. Predavanja in predstavitve so najbolj dostopen način izobraževanja udeležencev za ključna vprašanja prihodnosti, kjer se udeleženci lahko v neformalnem okolju poučijo in razpravljajo o klimatskih vprašanjih, prihodnosti dela, prihodnosti hrane, družbenih razmerjih, novih tehnologijah in podobno.

Soustvarjalci

Kersnikova / Univerza v Novi Gorici / Akademija za umetnost / mreža KonS / Zavod Projekt Atol