e-hiša

Namen e-hiše je spodbujanje zanimanja otrok in mladostnikov za naravoslovje in tehniko.

Programi e-hiše so namenjeni široki javnosti, od predšolskega pa vse do tretjega življenjskega obdobja. So dobrodošel način povezovanja praktične znanosti z učnimi vsebinami v šolah. Razvijajo jih v skladu z učnimi načrti in v sodelovanju z izobraževalno-raziskovalnimi inštitucijami v regiji in zamejstvu. Z interaktivnimi poskusi, delavnicami, eksperimentalnicami, tečaji robotike, rojstnimi dnevi v e-hiši in s Festivalom znanosti Nova Gorica spodbujajo učenje z izkušnjo.

Dejavnosti e-hiše dajejo možnost udeležencem, da se skozi zabavno izkustveno učenje učijo reševati težave, obvladovati zapletene izzive in iskati inovativne rešitve.

Raven zahtevnosti pridobljenega znanja prilagajamo predznanju in izraženemu interesu ciljne skupine. Na veliko prepoznavnost e-hiše, hiše poskusov kaže razširjenost delovanja v številnih krajih po Sloveniji, predvsem po širši goriški in v Posočju.

Vizija in poslanstvo

Vizija razvoja e-hiše je usmerjena v nadgradnjo po vzoru sorodnih centrov iz tujine, ki bi v naše okolje prinesel številne priložnosti na področju razvoja znanosti in tehnike, terciarnega izobraževanja, povezovanja stebrov izobraževanja in gospodarstva, ipd. Razvoj e-hiše in Xcentra bi lahko Novo Gorico, s svojo strateško pozicijo, ponesel v vrste turistično in izobraževalno privlačnih destinacij, ki posledično odpira vrata ne le prepoznavnosti na nacionalni ravni, pač pa tudi čezmejnemu in mednarodnemu povezovanju in prepoznavnosti.