Zajtrk X

»Danes se Nova Gorica razvija v dinamično upravno, univerzitetno, gospodarsko in kulturno središče Goriške regije, s Šempetrom in italijansko Gorico pa gradi evropsko čezmejno somestje, ki postaja središče ustvarjalnih energij in povezav med Ljubljano, Trstom, Benetkami in Vidmom.«

(Trajnostna urbana strategija Nove Gorice 2030)

Program

9.00–9.30  Prihod 

9.30–11.00: 

-  Uvodni pozdrav, dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica

-  Predstavitev osnutka dokumenta Trajnostna urbana strategija Nova Gorica  2030, Stojan Pelko         (Herman&partnerji)

-  Predstavitev Poslovne ekonomske cone Kromberk vzhod, Mitja Pekeč, strokovni sodelavec Mestne     občine Nova Gorica

11.00 – 11.30 Razprava

Dogodek sponzorira podjetje Business Solutions.

Poslovno srečanje
Datum in ura
13. april
09:00 - 11:30