Okrogla miza in razprava o urbanističnem razvoju Nove Gorice: Zgradili naj bi...

Ob vprašanjih o nastanku Nove Gorice in še posebej v povezavi z njenim urbanizmom in arhitekturo
je nemara ena od največkrat citiranih misli tista, ki jo Edvarda Ravnikar zapisal leta 1984, v svojem
znamenitem članku o nastajanju mesta: »Zgradili naj bi nekaj velikega, ponosnega, nekaj kar naj bi
sijalo preko meje«. Citat je postal tako emblematičen, da je zapisan celo ob bronasti maketi
Ravnikarjeve zamisli za središče mesta. Morda je k pogostemu navajanju te misli botrovalo to, da
izraža nasprotje med zanosom in realnostjo, tistim kar mesto je in tistim kar »naj bi bilo«.
Kakšna so bila pričakovanja ter s kakšnimi procesi in izzivi se je soočala arhitekturna in urbanistična
stroka pri izgradnji podobe mesta, kot ga lahko vidimo danes in kakšno vizijo (vizije) naj bi si zastavili
za njegov nadaljnji razvoj?


Na vprašanja bomo na okrogli mizi skušali odgovoriti s pomočjo kolegov arhitektov Marjane
Vodopivec, Emila Bratine in Tomaža Vuge, ki so mesto sooblikovali z arhitekturo in urbanizmom, s
konkretnimi projekti ter z razmisleki in teksti o mestu, z delovanjem v projektivi, politiki, kulturi,
nenazadnje tudi v okvirih Društva primorskih arhitektov.


Okrogli mizi bo sledila razprava s publiko o izzivih mesta v prihodnosti. Okrogla miza in razprava sta
namenjeni širši javnosti, saj smo prepričani, da so vprašanja razvoja mesta vprašanja celotne družbe
in predvsem tistih, ki bodo prihodnost mesta aktivno soustvarjali.


Vabljeni!

strokovno srečanje
Datum in ura
12. maj
18:00 - 21:00