Predstavitev pilotne akcije projekta Reinser

Predstavitev pilotne akcije projekta Reinser: vključevanje beguncev/prosilcev za azil v gospodarsko družbo države gostiteljice s pomočjo socialnega podjetništva

 

Primorski tehnološki park je partner projekta REINSER (program Interreg Adrion), katerega vsebina je ekonomska integracija beguncev/prosilcev za azil v gospodarsko družbo države gostiteljice s pomočjo prijemov socialnega podjetništva. Ena ključnih aktivnosti projekta je bila izvedba pilotne akcije, za katero je bil odgovoren Primorski tehnološki park. Njen glavni namen je bilo pilotno testiranje vključevanja beguncev/prosilcev za azil v gospodarski sistem države preko socialnega podjetništva. Pilotna akcija je poteka v sodelovanju z Zavodom za globalno učenje in razvoj projektov. Udeleženci pilotne akcije, begunci/prosilci za azil, so spoznavali osnove (socialnega) podjetništva, poslovnega načrta, trženja ter možnosti financiranja. Na podlagi poslovnega modela, ki vsebuje elemente socialnega podjetništva so ti razvili družabno igro, katere vsebina izhaja iz domačih držav udeležencev (Somalija, Bangladeš, Sirija). Namen eventa je predstavitev pilotne akcije, njenega poteka in rezultatov ter izzivov in trajnostnih učinkov.

 

20.1.2023, X center Nova Gorica, 10:00 uri

 

Ciljne skupine: socialna podjetja, nevladne organizacije, lokalni in nacionalni odločevalci, potencialni podjetniki, širša javnost

Dogodek
Datum in ura
20. januar
10:00 - 16:00