Kompetence prihodnosti

V okviru projekta PODJETNIŠTVO IN VEŠČINE 21. STOLETJA (Enterpreneurship and 21st Century Skills) bo v Xcentru Ljudska Univerza Nova Gorica organizirala strokovni dogodek Kompetence prihodnosti. Prijavite se na info@lung.si

 

 

Program dogodka: 

 

09:30 - 10:30 Prijazno je biti prijazen (Polona Požgan)

Raziskave jasno kažejo, da je prijaznost v podjetju eden ključnih dejavnikov pri zmanjšanju stresa, boljši komunikaciji, večji lojalnosti zaposlenih in s tem tudi uspešnosti podjetja. Motivacijsko predavanje Prijazno je biti prijazen govori o komunikaciji, ki je ključna kompetenca za ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov.

 

10:30 - 11:00 Kompetence prihodnosti (dr. Sabina Žnidaršič)

Vstop na trg dela in posameznikova zaposljivost na njem sta danes povezana predvsem z njegovimi kompetencami in manj s samimi spričevali. Med kompetence, ki naj bi jih razvijal vsak, sodijo tudi sposobnost samostojnega učenja, podatkovna pismenost, etičnost, multikulturnost in v pogojih 21. stoletja, predvsem sodelovalnost. Vprašanje, ki se ob tem zastavlja ni retorično: kje in kako pridobivati in razvijati te in tovrstne kompetence?

 

11:00 - 11:30 ENTR-21 Kako naprej?

Erazmus + projekt, ki se zaključuje je prinesel veliko dobrega, ostaja pa pomembno vprašanje: kako naprej? Mojca Špacapan in Barbara Fajdiga Perše bosta na kratko predstavili uporabne rezultate projekta in ideje za vpeljavo v vsakdanje praske.

 

--------------------

 

Beseda organizatorja dogodka o projektu:

Naš glavni cilj je povečati (samo)zaposljivost ranljivejših (bodočih) iskalcev zaposlitve. V ta namen smo razvili 2 programa s povezavi s prepoznavanjem in pridobivanjem kompetenc 21. stoletja in podjetniških kompetenc – enega za iskalce zaposlitve in enega za strokovno podporno osebje (učitelje, mentorje, svetovalce idr.). Iskalcem zaposlitve bo nov program v podporo pri odkrivanju in vrednotenju njihovih ključnih kompetenc na način, da bomo lahko imeli primerljiv pogled med želeno stopnjo razvitosti ključnih kompetenc in dejanskim stanjem v določenem življenjskem obdobju. S pripravo akcijskega načrta bodo lahko sledili in dosegali želeno stopnjo razvitosti kompetenc.

Poleg tega bomo v projektu spodbujali uporabo sistema digitalnih značk oz. »Open Badges« pri prepoznavanju in priznavanju pridobljenih podjetniških kompetenc ter ostalih kompetenc 21. stoletja, ki bodo v posebno podporo iskalcem zaposlitve.

Kontaktni osebi na LUNG-u: 

Mojca Špacapan, 05 33 53 113 ali 051 214 493; mojca.spacapan@lung.si

Barbara Fajdiga Perše, 05 33 53 115 ali 040 875 995; barbara.fajdiga.perse@lung.si

Dogodek
Datum in ura
7. marec
09:30 - 11:30