Co.So! Umetniki za socialo 2022/23

V petek, 17. marca 2023, se na meji med Novo Gorico in Gorico začenja zadnje poglavje umetniškega projekta Co.So! Artisti per il sociale, ki sta ga Elena Tammaro in Rachele D'Osualdo iz Kulturnega društva ETRARTE kurirali zlasti z željo, da bi različnim skupnostim v Furlaniji-Julijski krajini in na čezmejnem območju približali tematike kot so duševno zdravje, družbena vključenost in socialna blaginja. Letos je projekt dočakal svojo četrto izvedbo.

 


Projekt Co.So! Artisti per il sociale financira Dežela Furlanija-Julijska krajina, glavni cilj projekta je prek umetnosti spodbuditi spremembe v organizacijah, ki delujejo na področju duševnega zdravja in invalidnosti, ter spremembe v lokalnih skupnostih, v katerih so te organizacije prisotne. V okviru projekta bo izvedena vrsta srečanj, tri umetniške rezidence in delavnice, na katerih bodo sodelovali najrazličnejši strokovnjaki s področja kulture, umetniki, lokalne ustanove, študenti in lokalne skupnosti.

 


Otvoritev zaključne razstave bo v petek, 17. maja, ob 18. uri v prostoru Carinarnice (Erjavčeva 53, Nova Gorica / nekdanji mejni prehod na Erjavčevi), pred otvoritvijo bo organizirano informativno srečanje za izmenjavo in širjenje dobrih praks, ki bo potekalo od 14.30 do 16.30 v Xcentru v Novi Gorici (Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica), eksperimentalnem centru za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti, umetnosti in izobraževanja prek delavnic, srečanj, razstavnih projektov in produktivnega druženja.

 

 

Na razstavi bodo predstavljena dela, ki so jih trije vabljeni umetniki ustvarili na delavnicah in umetniških rezidencah v sodelovanju s člani skupnosti, ki so umetnike gostila v letošnjem projektu, posvečenem raziskovanju tematike "marginalnosti", razumljene kot "prostor radikalnih možnosti, prostor upora (...)". Prostor, ki nam lahko ponudi možnost popolnoma drugačnega pogleda, da uvidimo, ustvarimo, si zamislimo alternative in nove svetove" (Bell Hooks, Elogio del Margine. Scrivere al buio, TAMU edizioni, Neapelj 2021).

 

----

 

Francesco Zanatta (Treviso, 1989; živi in dela v Benetkah) je teden dni živel in delal z delavci in prebivalci skupnosti Villetta 2.0 v Gorici. V delavnici La mano che sa vedere (Roka, ki zna videti) je Zanatta vodil skupino, da je s pomočjo slikarskih dejavnosti razvila nov pogled na resničnost, ki nas obdaja, na vsakdanjost, na navidezno nepomembne stvari. V sklopu delavnic so bila izvedena predavanja in pogovori, sprehodi in zbiranje predmetov, risanje in slikanje na papir in platno, končni rezultat pa je velika slika, skupno delo številnih ustvarjalcev. Z vključitvijo dijakov 2.A razreda z zavoda ENFAP v Gorici, ki se usposabljajo za monterje električnih, gradbenih in industrijskih sistemov, je bila dejavnost razširjena na širšo ciljno skupino, kar je omogočilo srečevanje ljudi iz različnih kontekstov, ki sobivajo na istem ozemlju, sočasno pa tudi odprlo vrata skupnosti Villetta 2.0 zunanjim obiskovalcem.

Umetniška rezidenca Caroline Pozzi (Seriate, 1994, živi in dela v Leccu) je potekala v hiši Casa Teresa v Aiellu del Friuli. Projekt Home is where love is je spodbudil uporabnike in delavce, da izberejo in upodobijo "priljubljene predmete", punčke in igrače iz otroštva, vsakdanje predmete, majhne stvari, ki postanejo zaradi čustvene vezi izjemno pomembne. Predmeti so bili posamično upodobljeni bodisi v živo ali na podlagi spominov iz otroštva, nato pa postavljeni na ozadja, ki so podobno kot stenske tapete pred očmi zaživela kot nekakšen domači hodnik čustvenih spominov; celota je bila nato razčlenjena na osnovne oblike in prosto sestavljena v velik kolaž, v katerem se figuralne upodobitve spremenijo v dinamično in abstraktno kompozicijo. Ob zaključku delavnice je bilo organizirano srečanje z lokalno skupnostjo mesta Aiello del Friuli v Občinski knjižnici, kjer so udeleženci delavnice predstavili rezultate in potek dejavnosti: dogodek je ponudil
priložnost za potrditev vloge umetnosti v sodobni družbi, istočasno je tudi izpostavil prisotnost in prispevek »marginalnih« in malo vidnih stvarnosti.

Umetnik Michele Tajariol (Pordenone, 1985; živi in dela v Benetkah) je vodil dve delavnici: In mille pezzi (Na tisoč kosov) je naslov delavnice, v kateri sta sodelovala dva razreda izobraževalnega zavoda ISIS Pertini iz Tržiča in gledališko društvo Cantiere dei Desideri iz Fiumicella Ville Vicentine, v katerem nastopajo tudi invalidi. Sodelujoči v projektu so skupaj napisali zgodbo, opredelili glavnega junaka in izoblikovali njegov karakter ter ga nazadnje tudi upodobili: glavni lik je sestavljen iz mnogih fragmentov, ki jih je možno sestaviti v eno ali več različnih oblik, jih razstaviti in ponovno sestaviti po želji. Projekt nas opominja, da moramo "zopet sestaviti črepinje v celoto", ko se znajdemo v krizi in se zdi, da razpademo "na tisoč kosov".

Kolektiv Altreforme iz Vidma je poskrbel za postavitev razstave in vključil tudi videoposnetke Claudia Cescuttija, ki je zbral posnetke, slike in besede umetnikov in udeležencev delavnic.

 

----

 

Na informativnem srečanju v Xcentru, namenjenem izmenjavi in razširjanju dobrih praks, bodo svoje izkušnje predstavili: Tea Taramino iz društva Forme in Bilico iz Torina, ki s svojo dejavnostjo posega na področja izobraževanja, umetnosti, šole in terapije, predvsem pa izpostavlja ustvarjalnost na obrobju družbe; BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango in Jurij Pavlica, mednarodno dejavni slovenski umetniški kolektiv, ki v svojem delu in delavnicah združuje umetnost, znanost in nove tehnologije; Erica Costantini iz tržaškega združenja CLIC - Psihologija in psihomotorika bo povezovala srečanje in izpostavila psihološke mehanizme in dinamiko odnosov, ki se oblikujejo med umetniškimi dejavnostmi v družbeno ranljivih okoljih; Elena Tammaro in Rachele D'Osualdo iz društva ETRARTE bosta predstavili nekatere od skupno 12 umetniških delavnic, izvedenih v okviru projekta Co.So! Artisti per il sociale, ki letos poteka že četrtič in se zaključuje prav s tem srečanjem. Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Oba dogodka v Gorici sta del večletnega projekta, ki skladno s politikami čezmejnega območja stremi k doseganju ciljev GO! 2025: sodelovanje kulturnih in socialnih ustanov in delavcev na slovenski in italijanski strani v različnih umetniških dejavnostih, v želji po izboljšanju socialne vključenosti, večji povezanosti čezmejne skupnosti in prostora za premagovanje ozemeljskih meja in odpiranje možnosti sodelovanja različnih sfer družbe.

 

-----

 

Partnerji

Projekt, ki ga je zasnovala Elena Tammaro in kurirala skupaj z Rachele D'Osualdo, financira Dežela Furlanija-Julijska krajina, izvaja pa se v sodelovanju s pomembnimi partnerji po načelu mreženja in skupnega izvajanja projektov: Creaa Snc, ustvarjalno podjetje iz Vidma deluje na področju komunikacije kulturnih projektov in produkcije umetniških projektov; društvo Fondazione Malutta je kolektiv s sedežem v Benetkah, sestavlja ga več kot trideset umetnikov, starih med 20 in 40 let, ki se ukvarjajo z različnimi zvrstmi umetnosti in prihajajo iz različnih okolij; zadruga Altreforme se ukvarja z avdiovizualno produkcijo, didaktičnimi dejavnostmi in razstavnimi projekti; konzorcij socialnih zadrug Il Mosaico deluje v goriški in videmski pokrajini ter si prizadeva za splošni interes skupnosti s spodbujanjem človečnosti in socialnega vključevanja občanov; Cantiere dei Desideri je društvo s sedežem v Fiumicellu Villi Vicentini, ki se ukvarja z intenzivnimi delavnicami gledališkega izražanja in vključuje invalide; društvo CLIC Trieste - Psihologija in psihomotorika izvaja dejavnosti, namenjene spodbujanju dobrega počutja, preprečevanju stisk, zdravljenju posttravmatskih posledic in širjenju znanja na teh področjih; Društvo humanistov Goriške - slovensko društvo, ki organizira sejem Mesto knjige in druge kulturne dogodke, ukvarja se z založništvom in koordinira lokacijo Carinarnica; društvo Forme in Bilico iz Torina vodi dejavnosti, ki posegajo na področje izobraževanja, umetnosti, šole in terapije, zlasti pa krepi ustvarjalnost na obrobju družbe; ISIS Sandro Pertini iz Tržiča, višji strokovni zavod, ki usposablja mlade za delo na področju osebnih storitev, od izobraževalnih do socialno-zdravstvenih; GO! 2025 Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica: javni zavod mesta Nova Gorica, ustanovljen za spodbujanje in koordinacijo dejavnosti Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica.


Društvo ETRARTE

Kulturno društvo ETRAR.T.E. (Rinascita Territoriale Espressiva, op. prev.: izrazni preporod teritorija) ima svoj sedež v Vidmu in se ukvarja s promoviranjem sodobnih umetniških študij prek projektov, ki so organizirani na ozemlju celotne dežele Furlanije-Julijske krajine, vse pogosteje pa segajo tudi na druga področja in presegajo omenjeni geografski okvir.

Društvo ETRARTE sta leta 2006 ustanovili Gloria Deganutti in Elena Tammaro; skozi leta je društvo obogatilo svoje dejavnosti in znanja, zahvaljujoč tudi pridružitvi Federice Manaigo (2011) in kasneje Rachele D’Osualdo (2019): društvo je skozi obdobje 16 let sodelovalo z več kot 300 umetniki, projekti so vse bolj kompleksni, podprti tudi z javnimi in zasebnimi finančnimi sredstvi, zato je vse večji tudi odziv skupnosti, kateri so dejavnosti namenjene.

ETRARTE podpira umetniško produkcijo, ki temelji na sodelovanju in oblikovanju teritorialnih mrež: sodeluje z javnimi in zasebnimi ustanovami, šolami, socialnimi zadrugami, kulturnimi društvi, povezuje poklicne umetnike in skupnosti pri izvedbi projektov, ki poleg same umetniške produkcije spodbujajo tudi socialno vključevanja in psiho-fizično dobrobit ljudi, širijo obzorja, vplivajo na urbano obnovo, izpostavljajo kulturni in turistični pomen raznih območij.
www.associazionetrarte.it

 

Informacije

 

Co.So! Umetniki za socialo 2022/23

 

Razstava
Otvoritev: petek, 17. marca, ob 18.00.
Trajanje in odpiralni čas: od 17. do 30. marca; razstavni prostor je odprt ob sredah, četrtkih in petkih od 15.00 do 18.00; nekatere vsebine so vidne tudi z javnega prostora po koncu delovnega časa.
Lokacija: Carinarnica (Erjavčeva 53, Nova Gorica / mejni prehod na Erjavčevi)
Brezplačen vstop

 

Informativno srečanje za izmenjavo dobrih praks
Datum: 17. marec 2023, od 14.30 do 16.30
Lokacija: Xcenter v Novi Gorici (Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica),
Brezplačen vstop; priporočljiva rezervacija etrarte@associazionetrarte.it

 

Za več informacij:
www.associazionetrarte.it

Dogodek
Datum in ura
17. marec
14:30 - 19:30