Otvoritev razstave Crypto Minding: postindustrijski podatkovni aktivizem

Crypto-Minding: postindustrijski podatkovni aktivizem

Stoletje obsedene industrializacije nam je širom zemeljske oble zapustilo obilico poceni energije, zemljišč in infrastrukture. Naraščajoči val »kripto-podjetnikov« spreminja odpisane industrijske prostore v objekte za »kripto rudarjenje«, neskončne algoritme poganjajo fosilna goriva in pri tem ustvarjajo vprašljivo vrednost. Razstava prikaže različne računalniške tehnike za sodelovanje in skrb v prizadeti skupnosti ter okolici elektrarne Greenidge Bitcoin Mining na jezeru Seneca v zvezni državi New York, ZDA. Predstavljene bodo umetniško-aktivistične intervencije v javno mnenje in taktike protinadzora, ter problematika toplotnega onesnaževanja voda. Gre za preizpraševanje proizvodnje javno dostopnega znanja in soustvarjanje računalniško podprtih orodjarn za radikalno družbeno organiziranje in politično komunikacijo.

--

Crypto-Minding: Post-industrial Data-Activism

A century of manic industrialization has left us with ample cheap energy, real estate, and infrastructure around the world. A growing wave of “crypto-entrepreneurs” have been converting decommissioned industrial spaces into “crypto mining” facilities, burning carbon-based fuels to solve endless algorithms and create dubious value. This showcase highlights various computational techniques to engage with and address community concerns surrounding the externalized impacts of the Greenidge Bitcoin Mining power plant on Seneca Lake in New York state. Through specific interventions into questions regarding public sentiment, counter-surveillance, and thermal water pollution. This is about exploring not only the production of public knowledge but also how to co-create computer-assisted repertoires of contention for radical social organizing and political communication.

Avtorj // Authors:

Marina Zafiris

Owen Marshall

Steve Jackson

Joseph Ferdinando

Christopher Csikszentmihalyi

Emma Chase

Jordan Aceto

Zahvala Čuvaju jezera Seneca // With thanks to Seneca Lake Guardian

Tradicionalne, rodovne in današnje dežele ljudstva Gayogohó:nǫˀ iz konfederacije Haudenosaunee
[ZDA] //
Traditional, ancestral, and contemporary lands of the Gayogohó:nǫˀ Nation, of the Haudenosaunee Confederacy
[USA]

 

 

Otvoritev razstave
Datum in ura
26. oktober
20:00